Trò chơi Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

Học cách phát âm

Hãy thử ’Trò chơi ghi nhớ’của chúng tôi để rèn luyện trí nhớ của bạn đồng thời củng cố vốn từ vựng của bạn bằng một ngôn ngữ mới. Chỉ cần nhấp vào một thẻ để lật nó lên, sau đó cố gắng tìm cặp phù hợp của nó từ các thẻ còn lại trong ít lần thử nhất có thể.

0

0

Memo Game

目玉焼き
目玉焼き
 
ユリ
ユリ
 
son môi
son môi
 
trứng rán
trứng rán
 
đội cứu hỏa
đội cứu hỏa
 
hoa huệ tây
hoa huệ tây
 
ドラゴン
ドラゴン
 
sân bay
sân bay
 
口紅
口紅
 
空港
空港
 
ボード
ボード
 
con rồng
con rồng
 
消防隊
消防隊
 
chim đại bàng
chim đại bàng
 
cái nơ
cái nơ
 
ワシ
ワシ
 
tấm bảng
tấm bảng
 
弓
 
50l-card-blank
目玉焼き 目玉焼き
50l-card-blank
ユリ ユリ
50l-card-blank
son môi son môi
50l-card-blank
trứng rán trứng rán
50l-card-blank
đội cứu hỏa đội cứu hỏa
50l-card-blank
hoa huệ tây hoa huệ tây
50l-card-blank
ドラゴン ドラゴン
50l-card-blank
sân bay sân bay
50l-card-blank
口紅 口紅
50l-card-blank
空港 空港
50l-card-blank
ボード ボード
50l-card-blank
con rồng con rồng
50l-card-blank
消防隊 消防隊
50l-card-blank
chim đại bàng chim đại bàng
50l-card-blank
cái nơ cái nơ
50l-card-blank
ワシ ワシ
50l-card-blank
tấm bảng tấm bảng
50l-card-blank
弓