Trò chơi Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

Học cách phát âm

Hãy thử ’Trò chơi ghi nhớ’của chúng tôi để rèn luyện trí nhớ của bạn đồng thời củng cố vốn từ vựng của bạn bằng một ngôn ngữ mới. Chỉ cần nhấp vào một thẻ để lật nó lên, sau đó cố gắng tìm cặp phù hợp của nó từ các thẻ còn lại trong ít lần thử nhất có thể.

0

0

Memo Game

フライト
フライト
 
emergency brake
emergency brake
 
fun
fun
 
トマト
トマト
 
楽しみ
楽しみ
 
soap bubble
soap bubble
 
flight
flight
 
好奇心
好奇心
 
貝
 
curiosity
curiosity
 
shell
shell
 
シャボン玉
シャボン玉
 
jerry can
jerry can
 
dress
dress
 
ジェリー缶
ジェリー缶
 
非常ブレーキ
非常ブレーキ
 
tomato
tomato
 
ドレス
ドレス
 
50l-card-blank
フライト フライト
50l-card-blank
emergency brake emergency brake
50l-card-blank
fun fun
50l-card-blank
トマト トマト
50l-card-blank
楽しみ 楽しみ
50l-card-blank
soap bubble soap bubble
50l-card-blank
flight flight
50l-card-blank
好奇心 好奇心
50l-card-blank
貝
50l-card-blank
curiosity curiosity
50l-card-blank
shell shell
50l-card-blank
シャボン玉 シャボン玉
50l-card-blank
jerry can jerry can
50l-card-blank
dress dress
50l-card-blank
ジェリー缶 ジェリー缶
50l-card-blank
非常ブレーキ 非常ブレーキ
50l-card-blank
tomato tomato
50l-card-blank
ドレス ドレス