Từ điển nhóm từ và thành ngữ In the first stages of learning a new language, phrasebooks are an excellent tool that can help you quickly master basic conversation skills.

Nhật cho người mới bắt đầu

Việt » Nhật - Khóa học Ngôn ngữ bằng Âm thanh

© Bedo | Dreamstime.com

Trong giai đoạn đầu tiên học một ngôn ngữ mới, sách thành ngữ là một công cụ tuyệt vời có thể giúp bạn nhanh chóng thành thạo các kỹ năng hội thoại cơ bản. Nhấp vào một chủ đề bên dưới để bắt đầu học các cụm từ có ý nghĩa mà bạn có thể sử dụng ngay lập tức!

Places, Where Japanese is spoken
Places, Where Japanese is spoken
Places, Where Japanese is spoken
Places, Where Japanese is spoken
Places, Where Japanese is spoken
Places, Where Japanese is spoken
Places, Where Japanese is spoken
Places, Where Japanese is spoken
Places, Where Japanese is spoken
Places, Where Japanese is spoken
Places, Where Japanese is spoken
Places, Where Japanese is spoken
Places, Where Japanese is spoken
Places, Where Japanese is spoken
Places, Where Japanese is spoken
Places, Where Japanese is spoken
Places, Where Japanese is spoken
Places, Where Japanese is spoken
Places, Where Japanese is spoken
Places, Where Japanese is spoken

Học Nhật nhanh chóng và dễ dàng với các khóa học ngôn ngữ MP3 trên 50languages.com! Nhật như một ngoại ngữ bao gồm 100 bài học dễ dàng. Tất cả các đoạn hội thoại và câu đều được ghi âm bởi người bản xứ. Không cần có kiến thức ngữ pháp trước đó. Bạn có thể bắt đầu học ngay lập tức! Chỉ cần nhấp vào các câu để xem câu trả lời.
50languages.com - Việt » Nhật dành cho người mới bắt đầu MUA SÁCH! Nhận sách giáo khoa cho khóa học này trên Amazon.

Bạn cũng có thể học bất kỳ ngôn ngữ nào bằng ứng dụng Android và ứng dụng iPhone của chúng tôi

Tìm hiểu Việt » Nhật khi đang di chuyển bằng điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn! Cải thiện kỹ năng ngôn ngữ của bạn để phục vụ công việc, du lịch hoặc đơn giản là vì sở thích!

Download our Android appDownload our iPhone / iPad app