© Imdan | Dreamstime.com

sách 50NGÔN NGỮ

Học một ngôn ngữ mới với 50LANGUAGES.com

Sách là một nguồn tốt cho việc học ngôn ngữ. Bộ não của bạn có thể ghi nhớ nhiều hơn khi bạn đọc.

Có sẵn tại các hiệu sách và nhà bán lẻ trực tuyến và ngoại tuyến lớn, các đại lý được chứng nhận như hiệu sách độc lập và đại lý sách cũng như thư viện.

-

Tất cả các cuốn sách là song ngữ và có thể được sử dụng để học cả hai ngôn ngữ.

English (USA) - Vietnamese For Beginners

A book in 2 languages

ISBN-13 (EAN-13): 9781640181113      ISBN-10: 1640181113


Mua sách trực tuyến!

---------