Thời tiết     
Weather

-

barometer

thước đo

-

cloud

đám mây

-

cold

lạnh

-

crescent

lưỡi liềm

-

darkness

bóng tối

-

drought

hạn hán

-

earth

trái đất

-

fog

sương mù

-

frost

sương giá

-

glaze

men phủ

-

heat

nóng

-

hurricane

cơn bão

-

icicle

trụ băng

-

meteor

sao băng

-

moon

mặt trăng

-

rainbow

cầu vồng

-

raindrop

giọt mưa

-

snow

tuyết

-

snowflake

bông tuyết

-

snowman

người tuyết

-

star

ngôi sao

-

storm

cơn dông

-

storm surge

triều cường do dông bão

-

sun

mặt trời

-

sunbeam

tia nắng

-

sunset

hoàng hôn

-

thermometer

nhiệt kế

-

thunderstorm

cơn dông tố

-

twilight

hoàng hôn

-

weather

thời tiết

-

wet conditions

điều kiện ẩm ướt

-
barometer
thước đo

-
cloud
đám mây

-
cold
lạnh

-
crescent
lưỡi liềm

-
darkness
bóng tối

-
drought
hạn hán

-
earth
trái đất

-
fog
sương mù

-
frost
sương giá

-
glaze
men phủ

-
heat
nóng

-
hurricane
cơn bão

-
icicle
trụ băng

-
lightning
sét

-
meteor
sao băng

-
moon
mặt trăng

-
rainbow
cầu vồng

-
raindrop
giọt mưa

-
snow
tuyết

-
snowflake
bông tuyết

-
snowman
người tuyết

-
star
ngôi sao

-
storm
cơn dông

-
storm surge
triều cường do dông bão

-
sun
mặt trời

-
sunbeam
tia nắng

-
sunset
hoàng hôn

-
thermometer
nhiệt kế

-
thunderstorm
cơn dông tố

-
twilight
hoàng hôn

-
weather
thời tiết

-
wet conditions
điều kiện ẩm ướt

-
wind
gió