Jocs

Nombre d’imatges : 2 Nombre d’opcions : 3 Temps en segons : 6 Idiomes mostrats : Mostra els dos idiomes

0

0

Memoritza les imatges!
Què hi falta?
ocasionalment
Es pot beure un got de vi ocasionalment?
ndonjëherë
Mund ndonjëherë të pish një gotë verë?
just
Ella just s‘ha despertat.
sapo
Ajo sapo zgjohu.
correctament
La paraula no està escrita correctament.
saktë
Fjala nuk është shkruar saktë.