Jocs

Nombre d’imatges : 2 Nombre d’opcions : 3 Temps en segons : 6 Idiomes mostrats : Mostra els dos idiomes

0

0

Memoritza les imatges!
Què hi falta?
bo
bon cafè
i mirë
kafe e mirë
acabat
la casa gairebé acabada
i gatshëm
shtëpia që po mbaron
vàlid
un passaport vàlid
i vlefshëm
një pasaportë e vlefshme