Λεξιλόγιο

Μάθετε Ρήματα – Φιλιππινέζικα

ibalik
Malapit na nating ibalik muli ang oras sa relo.
ρυθμίζω
Σύντομα θα πρέπει να ρυθμίσουμε πάλι το ρολόι πίσω.
padaliin
Kailangan mong padaliin ang komplikadong bagay para sa mga bata.
απλουστεύω
Πρέπει να απλουστεύσεις τα περίπλοκα πράγματα για τα παιδιά.
pumunta paitaas
Ang grupo ng maglalakad ay pumunta paitaas sa bundok.
ανεβαίνω
Η ομάδα πεζοπορίας ανέβηκε στο βουνό.
itakda
Kailangan mong itakda ang orasan.
ορίζω
Πρέπει να ορίσεις το ρολόι.
matanggap
Maari akong matanggap ng mabilis na internet.
λαμβάνω
Μπορώ να λάβω πολύ γρήγορο διαδίκτυο.
mangyari
May masamang nangyari.
συμβαίνω
Κάτι κακό έχει συμβεί.
buksan
Maari mo bang buksan itong lata para sa akin?
ανοίγω
Μπορείς να ανοίξεις αυτό το κουτί για μένα;
intindihin
Hindi kita maintindihan!
καταλαβαίνω
Δεν μπορώ να σε καταλάβω!
maghintay
Kailangan pa nating maghintay ng isang buwan.
περιμένω
Ακόμα πρέπει να περιμένουμε για έναν μήνα.
tignan
Kung hindi mo alam, kailangan mong tignan.
ψάχνω
Αυτό που δεν ξέρεις, πρέπει να το ψάξεις.
hilahin
Ang helicopter ay hinihila ang dalawang lalaki paitaas.
σηκώνω
Το ελικόπτερο σηκώνει τους δύο άνδρες.
ulitin
Maari mo bang ulitin iyon?
επαναλαμβάνω
Μπορείς να το επαναλάβεις, παρακαλώ;