Παιχνίδια

Αριθμός εικόνων : 2 Αριθμός επιλογών : 3 Χρόνος σε δευτερόλεπτα : 6 Εμφανίζονται γλώσσες : Εμφάνιση και των δύο γλωσσών

0

0

Απομνημονεύστε τις εικόνες!
Τι ΛΕΙΠΕΙ?
δίπλα
Ένας καλοσυμπεριφερόμενος σκύλος περπατάει πάντα δίπλα.
kasama
Ang mabait na aso ay palaging naglalakad kasama.
έτσι κι αλλιώς
Είναι έτσι κι αλλιώς αργοπορημένος.
sa kabila nito
Sa kabila nito, siya ay huli.
πουθενά
Δεν έχει πουθενά να πει ότι είναι το σπίτι του.
saanman
Wala siyang tinatawag na tahanan saanman.