Παιχνίδια

Αριθμός εικόνων : 2 Αριθμός επιλογών : 3 Χρόνος σε δευτερόλεπτα : 6 Εμφανίζονται γλώσσες : Εμφάνιση και των δύο γλωσσών

0

0

Απομνημονεύστε τις εικόνες!
Τι ΛΕΙΠΕΙ?
απαριθμώ
Ο αφεντικός απαριθμεί τα διάφορα σημεία.
ilista
Ilista ng boss ang iba‘t ibang punto.
προσέχω
Πρέπει να προσέχεις τις πινακίδες των δρόμων.
magbigay-pansin
Kailangan magbigay-pansin sa mga road signs.
τρώω
Οι κότες τρώνε τα σπόρια.
eat
Kumakain ang mga manok ng mga butil.