بازی‌ها Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

‫سبزیجات   »  
Гародніна

بازی یادداشت ما را امتحان کنید تا حافظه خود را در عین تقویت واژگان خود در یک زبان جدید تقویت کنید. به سادگی روی یک کارت کلیک کنید تا آن را برگردانید، سپس سعی کنید جفت منطبق با آن را از بقیه کارت ها در کمترین تلاش ممکن پیدا کنید.

0

0

Memo Game

бамія
бамія
 
зялёная капуста
зялёная капуста
 
фасоля
фасоля
 
‫تره فرنگی
‫تره فرنگی
 
‫کلم سبز
‫کلم سبز
 
‫کلم بروکسل
‫کلم بروکسل
 
чырвоны перац
чырвоны перац
 
‫بامیه
‫بامیه
 
‫جعفری
‫جعفری
 
‫سیر
‫سیر
 
‫لوبیا
‫لوبیا
 
‫فلفل قرمز
‫فلفل قرمز
 
‫نخود فرنگی
‫نخود فرنگی
 
брусэльская капуста
брусэльская капуста
 
пятрушка
пятрушка
 
лук-парэй
лук-парэй
 
гарох
гарох
 
часнык
часнык
 
50l-card-blank
бамія бамія
50l-card-blank
зялёная капуста зялёная капуста
50l-card-blank
фасоля фасоля
50l-card-blank
‫تره فرنگی ‫تره فرنگی
50l-card-blank
‫کلم سبز ‫کلم سبز
50l-card-blank
‫کلم بروکسل ‫کلم بروکسل
50l-card-blank
чырвоны перац чырвоны перац
50l-card-blank
‫بامیه ‫بامیه
50l-card-blank
‫جعفری ‫جعفری
50l-card-blank
‫سیر ‫سیر
50l-card-blank
‫لوبیا ‫لوبیا
50l-card-blank
‫فلفل قرمز ‫فلفل قرمز
50l-card-blank
‫نخود فرنگی ‫نخود فرنگی
50l-card-blank
брусэльская капуста брусэльская капуста
50l-card-blank
пятрушка пятрушка
50l-card-blank
лук-парэй лук-парэй
50l-card-blank
гарох гарох
50l-card-blank
часнык часнык