بازی‌ها Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

‫ورزش   »  
Спорт

بازی یادداشت ما را امتحان کنید تا حافظه خود را در عین تقویت واژگان خود در یک زبان جدید تقویت کنید. به سادگی روی یک کارت کلیک کنید تا آن را برگردانید، سپس سعی کنید جفت منطبق با آن را از بقیه کارت ها در کمترین تلاش ممکن پیدا کنید.

0

0

Memo Game

бегавая дарожка
бегавая дарожка
 
‫تنیس روی میز
‫تنیس روی میز
 
‫توپ تنیس
‫توپ تنیس
 
‫آموزش اسکی
‫آموزش اسکی
 
серфінг
серфінг
 
‫چتربازی
‫چتربازی
 
парапланерызм
парапланерызм
 
‫اسکیت یخ
‫اسکیت یخ
 
‫تناسب اندام
‫تناسب اندام
 
‫کوه نوردی
‫کوه نوردی
 
альпінізм
альпінізм
 
настольны тэніс
настольны тэніс
 
канькі
канькі
 
лыжная траса
лыжная траса
 
тэнісны мяч
тэнісны мяч
 
‫موج سواری
‫موج سواری
 
фітнэс
фітнэс
 
‫تردمیل
‫تردمیل
 
50l-card-blank
бегавая дарожка бегавая дарожка
50l-card-blank
‫تنیس روی میز ‫تنیس روی میز
50l-card-blank
‫توپ تنیس ‫توپ تنیس
50l-card-blank
‫آموزش اسکی ‫آموزش اسکی
50l-card-blank
серфінг серфінг
50l-card-blank
‫چتربازی ‫چتربازی
50l-card-blank
парапланерызм парапланерызм
50l-card-blank
‫اسکیت یخ ‫اسکیت یخ
50l-card-blank
‫تناسب اندام ‫تناسب اندام
50l-card-blank
‫کوه نوردی ‫کوه نوردی
50l-card-blank
альпінізм альпінізм
50l-card-blank
настольны тэніс настольны тэніс
50l-card-blank
канькі канькі
50l-card-blank
лыжная траса лыжная траса
50l-card-blank
тэнісны мяч тэнісны мяч
50l-card-blank
‫موج سواری ‫موج سواری
50l-card-blank
фітнэс фітнэс
50l-card-blank
‫تردمیل ‫تردمیل