بازی‌ها Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

‫نوشیدنی ها   »  
Напоі

بازی یادداشت ما را امتحان کنید تا حافظه خود را در عین تقویت واژگان خود در یک زبان جدید تقویت کنید. به سادگی روی یک کارت کلیک کنید تا آن را برگردانید، سپس سعی کنید جفت منطبق با آن را از بقیه کارت ها در کمترین تلاش ممکن پیدا کنید.

0

0

Memo Game

‫قیف
‫قیف
 
віскі
віскі
 
кубак
кубак
 
корак
корак
 
‫تشنگی
‫تشنگی
 
‫مشروب
‫مشروب
 
саломінка
саломінка
 
бутылачная накрыўка
бутылачная накрыўка
 
‫چوب پنبه بطری
‫چوب پنبه بطری
 
‫درب بطری
‫درب بطری
 
‫نی
‫نی
 
‫لیوان
‫لیوان
 
‫شامپاین
‫شامپاین
 
варонка
варонка
 
смага
смага
 
‫ویسکی
‫ویسکی
 
лікёр
лікёр
 
шампанскае
шампанскае
 
50l-card-blank
‫قیف ‫قیف
50l-card-blank
віскі віскі
50l-card-blank
кубак кубак
50l-card-blank
корак корак
50l-card-blank
‫تشنگی ‫تشنگی
50l-card-blank
‫مشروب ‫مشروب
50l-card-blank
саломінка саломінка
50l-card-blank
бутылачная накрыўка бутылачная накрыўка
50l-card-blank
‫چوب پنبه بطری ‫چوب پنبه بطری
50l-card-blank
‫درب بطری ‫درب بطری
50l-card-blank
‫نی ‫نی
50l-card-blank
‫لیوان ‫لیوان
50l-card-blank
‫شامپاین ‫شامپاین
50l-card-blank
варонка варонка
50l-card-blank
смага смага
50l-card-blank
‫ویسکی ‫ویسکی
50l-card-blank
лікёр лікёр
50l-card-blank
шампанскае шампанскае