بازی‌ها Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

‫اتومبیل   »  
Аўтамабіль

بازی یادداشت ما را امتحان کنید تا حافظه خود را در عین تقویت واژگان خود در یک زبان جدید تقویت کنید. به سادگی روی یک کارت کلیک کنید تا آن را برگردانید، سپس سعی کنید جفت منطبق با آن را از بقیه کارت ها در کمترین تلاش ممکن پیدا کنید.

0

0

Memo Game

‫دیزل
‫دیزل
 
‫لاستیک پنچر
‫لاستیک پنچر
 
‫قوطی ذخیره
‫قوطی ذخیره
 
каністра
каністра
 
дызель
дызель
 
‫اتومبیل قدیمی
‫اتومبیل قدیمی
 
‫سرعت سنج
‫سرعت سنج
 
спусшчанае кола
спусшчанае кола
 
марачны аўтамабіль
марачны аўтамабіль
 
дамкрат
дамкрат
 
паветраны фільтр
паветраны фільтр
 
‫فیلتر هوا
‫فیلتر هوا
 
‫عقب
‫عقب
 
задняя частка кузава
задняя частка кузава
 
тахометр
тахометр
 
‫کاپوت ماشین
‫کاپوت ماشین
 
капот
капот
 
‫جک
‫جک
 
50l-card-blank
‫دیزل ‫دیزل
50l-card-blank
‫لاستیک پنچر ‫لاستیک پنچر
50l-card-blank
‫قوطی ذخیره ‫قوطی ذخیره
50l-card-blank
каністра каністра
50l-card-blank
дызель дызель
50l-card-blank
‫اتومبیل قدیمی ‫اتومبیل قدیمی
50l-card-blank
‫سرعت سنج ‫سرعت سنج
50l-card-blank
спусшчанае кола спусшчанае кола
50l-card-blank
марачны аўтамабіль марачны аўтамабіль
50l-card-blank
дамкрат дамкрат
50l-card-blank
паветраны фільтр паветраны фільтр
50l-card-blank
‫فیلتر هوا ‫فیلتر هوا
50l-card-blank
‫عقب ‫عقب
50l-card-blank
задняя частка кузава задняя частка кузава
50l-card-blank
тахометр тахометр
50l-card-blank
‫کاپوت ماشین ‫کاپوت ماشین
50l-card-blank
капот капот
50l-card-blank
‫جک ‫جک