بازی‌ها Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

‫وسایل آشپزخانه   »  
Кухонная тэхніка

بازی یادداشت ما را امتحان کنید تا حافظه خود را در عین تقویت واژگان خود در یک زبان جدید تقویت کنید. به سادگی روی یک کارت کلیک کنید تا آن را برگردانید، سپس سعی کنید جفت منطبق با آن را از بقیه کارت ها در کمترین تلاش ممکن پیدا کنید.

0

0

Memo Game

‫اجاق برقی
‫اجاق برقی
 
электрычная пліта
электрычная пліта
 
‫کاسه
‫کاسه
 
‫چنگال
‫چنگال
 
‫ماهی تابه
‫ماهی تابه
 
міска
міска
 
‫چاقو
‫چاقو
 
каструля
каструля
 
патэльня
патэльня
 
нож
нож
 
‫رومیزی
‫رومیزی
 
відэлец
відэлец
 
‫ظرف
‫ظرف
 
посуд
посуд
 
‫توستر
‫توستر
 
тостар
тостар
 
‫دیگ آشپزی
‫دیگ آشپزی
 
абрус
абрус
 
50l-card-blank
‫اجاق برقی ‫اجاق برقی
50l-card-blank
электрычная пліта электрычная пліта
50l-card-blank
‫کاسه ‫کاسه
50l-card-blank
‫چنگال ‫چنگال
50l-card-blank
‫ماهی تابه ‫ماهی تابه
50l-card-blank
міска міска
50l-card-blank
‫چاقو ‫چاقو
50l-card-blank
каструля каструля
50l-card-blank
патэльня патэльня
50l-card-blank
нож нож
50l-card-blank
‫رومیزی ‫رومیزی
50l-card-blank
відэлец відэлец
50l-card-blank
‫ظرف ‫ظرف
50l-card-blank
посуд посуд
50l-card-blank
‫توستر ‫توستر
50l-card-blank
тостар тостар
50l-card-blank
‫دیگ آشپزی ‫دیگ آشپزی
50l-card-blank
абрус абрус