بازی‌ها Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

فراگیری تلفظ

بازی یادداشت ما را امتحان کنید تا حافظه خود را در عین تقویت واژگان خود در یک زبان جدید تقویت کنید. به سادگی روی یک کارت کلیک کنید تا آن را برگردانید، سپس سعی کنید جفت منطبق با آن را از بقیه کارت ها در کمترین تلاش ممکن پیدا کنید.

0

0

Memo Game

Christmas tree
Christmas tree
 
‫گفتگو
‫گفتگو
 
fear
fear
 
‫کارناوال
‫کارناوال
 
‫ترس
‫ترس
 
marker
marker
 
‫بنزین
‫بنزین
 
‫خشکسالی
‫خشکسالی
 
discussion
discussion
 
‫صنعت فیلم
‫صنعت فیلم
 
‫ماژیک
‫ماژیک
 
‫درخت کریسمس
‫درخت کریسمس
 
gas / petrol
gas / petrol
 
drought
drought
 
carnival
carnival
 
ironing board
ironing board
 
film industry
film industry
 
‫میز اتو
‫میز اتو
 
50l-card-blank
Christmas tree Christmas tree
50l-card-blank
‫گفتگو ‫گفتگو
50l-card-blank
fear fear
50l-card-blank
‫کارناوال ‫کارناوال
50l-card-blank
‫ترس ‫ترس
50l-card-blank
marker marker
50l-card-blank
‫بنزین ‫بنزین
50l-card-blank
‫خشکسالی ‫خشکسالی
50l-card-blank
discussion discussion
50l-card-blank
‫صنعت فیلم ‫صنعت فیلم
50l-card-blank
‫ماژیک ‫ماژیک
50l-card-blank
‫درخت کریسمس ‫درخت کریسمس
50l-card-blank
gas / petrol gas / petrol
50l-card-blank
drought drought
50l-card-blank
carnival carnival
50l-card-blank
ironing board ironing board
50l-card-blank
film industry film industry
50l-card-blank
‫میز اتو ‫میز اتو