بازی‌ها Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

فراگیری تلفظ

بازی یادداشت ما را امتحان کنید تا حافظه خود را در عین تقویت واژگان خود در یک زبان جدید تقویت کنید. به سادگی روی یک کارت کلیک کنید تا آن را برگردانید، سپس سعی کنید جفت منطبق با آن را از بقیه کارت ها در کمترین تلاش ممکن پیدا کنید.

0

0

Memo Game

‫قاب عکس
‫قاب عکس
 
ladle
ladle
 
spice
spice
 
‫دونده ماراتن
‫دونده ماراتن
 
‫واگن
‫واگن
 
freight car
freight car
 
picture frame
picture frame
 
‫ادویه
‫ادویه
 
‫دوربین
‫دوربین
 
‫ملاقه
‫ملاقه
 
‫فرودگاه
‫فرودگاه
 
bathroom
bathroom
 
‫میز اتو
‫میز اتو
 
television camera
television camera
 
ironing board
ironing board
 
‫حمّام
‫حمّام
 
airport
airport
 
marathon runner
marathon runner
 
50l-card-blank
‫قاب عکس ‫قاب عکس
50l-card-blank
ladle ladle
50l-card-blank
spice spice
50l-card-blank
‫دونده ماراتن ‫دونده ماراتن
50l-card-blank
‫واگن ‫واگن
50l-card-blank
freight car freight car
50l-card-blank
picture frame picture frame
50l-card-blank
‫ادویه ‫ادویه
50l-card-blank
‫دوربین ‫دوربین
50l-card-blank
‫ملاقه ‫ملاقه
50l-card-blank
‫فرودگاه ‫فرودگاه
50l-card-blank
bathroom bathroom
50l-card-blank
‫میز اتو ‫میز اتو
50l-card-blank
television camera television camera
50l-card-blank
ironing board ironing board
50l-card-blank
‫حمّام ‫حمّام
50l-card-blank
airport airport
50l-card-blank
marathon runner marathon runner