بازی‌ها Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

‫غذا   »  
Food

بازی یادداشت ما را امتحان کنید تا حافظه خود را در عین تقویت واژگان خود در یک زبان جدید تقویت کنید. به سادگی روی یک کارت کلیک کنید تا آن را برگردانید، سپس سعی کنید جفت منطبق با آن را از بقیه کارت ها در کمترین تلاش ممکن پیدا کنید.

0

0

Memo Game

‫نارگیل
‫نارگیل
 
pepper
pepper
 
coconut
coconut
 
‫استیک
‫استیک
 
steak
steak
 
cream
cream
 
peppermill
peppermill
 
bun
bun
 
‫اشتها آور
‫اشتها آور
 
‫نان
‫نان
 
raisin
raisin
 
‫پاستیل
‫پاستیل
 
‫آسیاب فلفل
‫آسیاب فلفل
 
‫کشمش
‫کشمش
 
licorice
licorice
 
appetizer
appetizer
 
‫فلفل
‫فلفل
 
‫خامه
‫خامه
 
50l-card-blank
‫نارگیل ‫نارگیل
50l-card-blank
pepper pepper
50l-card-blank
coconut coconut
50l-card-blank
‫استیک ‫استیک
50l-card-blank
steak steak
50l-card-blank
cream cream
50l-card-blank
peppermill peppermill
50l-card-blank
bun bun
50l-card-blank
‫اشتها آور ‫اشتها آور
50l-card-blank
‫نان ‫نان
50l-card-blank
raisin raisin
50l-card-blank
‫پاستیل ‫پاستیل
50l-card-blank
‫آسیاب فلفل ‫آسیاب فلفل
50l-card-blank
‫کشمش ‫کشمش
50l-card-blank
licorice licorice
50l-card-blank
appetizer appetizer
50l-card-blank
‫فلفل ‫فلفل
50l-card-blank
‫خامه ‫خامه