بازی‌ها

تعداد تصاویر : 2 تعداد گزینه ها : 3 زمان در ثانیه : 6 زبان های نمایش داده شده : نمایش هر دو زبان

0

0

تصاویر را حفظ کنید!
چه چیزی جا افتاده؟
رشوه دادن
او به دکتر خود رشوه داد.
bribe
He bribed his doctor.
کم آوردن
صاحب‌ها پول برای تعمیر و نوسازی ندارند.
lack
The owners lack the money for renovation.
گام زدن
بازیگر در فرش قرمز گام می‌زند.
stride
The actress strode down the red carpet.