بازی‌ها Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

‫وسایل آشپزخانه   »  
Kitchen appliances

بازی یادداشت ما را امتحان کنید تا حافظه خود را در عین تقویت واژگان خود در یک زبان جدید تقویت کنید. به سادگی روی یک کارت کلیک کنید تا آن را برگردانید، سپس سعی کنید جفت منطبق با آن را از بقیه کارت ها در کمترین تلاش ممکن پیدا کنید.

0

0

Memo Game

cooking pot
cooking pot
 
‫ماشین ظرفشویی
‫ماشین ظرفشویی
 
dishes
dishes
 
spoon
spoon
 
‫دیگ آشپزی
‫دیگ آشپزی
 
pan
pan
 
refrigerator
refrigerator
 
‫چنگال
‫چنگال
 
‫چاقو
‫چاقو
 
‫یخچال
‫یخچال
 
knife
knife
 
‫ظرف
‫ظرف
 
fork
fork
 
microwave
microwave
 
‫ماهی تابه
‫ماهی تابه
 
‫قاشق
‫قاشق
 
‫مایکروویو
‫مایکروویو
 
dishwasher
dishwasher
 
50l-card-blank
cooking pot cooking pot
50l-card-blank
‫ماشین ظرفشویی ‫ماشین ظرفشویی
50l-card-blank
dishes dishes
50l-card-blank
spoon spoon
50l-card-blank
‫دیگ آشپزی ‫دیگ آشپزی
50l-card-blank
pan pan
50l-card-blank
refrigerator refrigerator
50l-card-blank
‫چنگال ‫چنگال
50l-card-blank
‫چاقو ‫چاقو
50l-card-blank
‫یخچال ‫یخچال
50l-card-blank
knife knife
50l-card-blank
‫ظرف ‫ظرف
50l-card-blank
fork fork
50l-card-blank
microwave microwave
50l-card-blank
‫ماهی تابه ‫ماهی تابه
50l-card-blank
‫قاشق ‫قاشق
50l-card-blank
‫مایکروویو ‫مایکروویو
50l-card-blank
dishwasher dishwasher