بازی‌ها Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

‫اشیاء   »  
Objects

بازی یادداشت ما را امتحان کنید تا حافظه خود را در عین تقویت واژگان خود در یک زبان جدید تقویت کنید. به سادگی روی یک کارت کلیک کنید تا آن را برگردانید، سپس سعی کنید جفت منطبق با آن را از بقیه کارت ها در کمترین تلاش ممکن پیدا کنید.

0

0

Memo Game

‫شلنگ
‫شلنگ
 
‫خرده شیشه
‫خرده شیشه
 
‫آب میوه گیری
‫آب میوه گیری
 
juice squeezer
juice squeezer
 
teddy bear
teddy bear
 
lexicon
lexicon
 
‫برس کفش
‫برس کفش
 
pipe
pipe
 
‫واژه نامه
‫واژه نامه
 
picture frame
picture frame
 
hose
hose
 
electric shaver
electric shaver
 
glass shard
glass shard
 
‫لوله
‫لوله
 
‫قاب عکس
‫قاب عکس
 
‫عروسک خرسی
‫عروسک خرسی
 
shoe brush
shoe brush
 
‫ریش تراش
‫ریش تراش
 
50l-card-blank
‫شلنگ ‫شلنگ
50l-card-blank
‫خرده شیشه ‫خرده شیشه
50l-card-blank
‫آب میوه گیری ‫آب میوه گیری
50l-card-blank
juice squeezer juice squeezer
50l-card-blank
teddy bear teddy bear
50l-card-blank
lexicon lexicon
50l-card-blank
‫برس کفش ‫برس کفش
50l-card-blank
pipe pipe
50l-card-blank
‫واژه نامه ‫واژه نامه
50l-card-blank
picture frame picture frame
50l-card-blank
hose hose
50l-card-blank
electric shaver electric shaver
50l-card-blank
glass shard glass shard
50l-card-blank
‫لوله ‫لوله
50l-card-blank
‫قاب عکس ‫قاب عکس
50l-card-blank
‫عروسک خرسی ‫عروسک خرسی
50l-card-blank
shoe brush shoe brush
50l-card-blank
‫ریش تراش ‫ریش تراش