بازی‌ها Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

فراگیری تلفظ

بازی یادداشت ما را امتحان کنید تا حافظه خود را در عین تقویت واژگان خود در یک زبان جدید تقویت کنید. به سادگی روی یک کارت کلیک کنید تا آن را برگردانید، سپس سعی کنید جفت منطبق با آن را از بقیه کارت ها در کمترین تلاش ممکن پیدا کنید.

0

0

Memo Game

жастар
жастар
 
қоңырау
қоңырау
 
‫ناقوس
‫ناقوس
 
‫تخم مرغ
‫تخم مرغ
 
лакрица
лакрица
 
жолаушы
жолаушы
 
‫پارچ
‫پارچ
 
‫برکت
‫برکت
 
‫مسافر
‫مسافر
 
батарея
батарея
 
‫باتری
‫باتری
 
бата
бата
 
‫جوانان
‫جوانان
 
‫غم
‫غم
 
‫پاستیل
‫پاستیل
 
қайғы
қайғы
 
шайнек
шайнек
 
жұмыртқа
жұмыртқа
 
50l-card-blank
жастар жастар
50l-card-blank
қоңырау қоңырау
50l-card-blank
‫ناقوس ‫ناقوس
50l-card-blank
‫تخم مرغ ‫تخم مرغ
50l-card-blank
лакрица лакрица
50l-card-blank
жолаушы жолаушы
50l-card-blank
‫پارچ ‫پارچ
50l-card-blank
‫برکت ‫برکت
50l-card-blank
‫مسافر ‫مسافر
50l-card-blank
батарея батарея
50l-card-blank
‫باتری ‫باتری
50l-card-blank
бата бата
50l-card-blank
‫جوانان ‫جوانان
50l-card-blank
‫غم ‫غم
50l-card-blank
‫پاستیل ‫پاستیل
50l-card-blank
қайғы қайғы
50l-card-blank
шайнек шайнек
50l-card-blank
жұмыртқа жұмыртқа