بازی‌ها Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

فراگیری تلفظ

بازی یادداشت ما را امتحان کنید تا حافظه خود را در عین تقویت واژگان خود در یک زبان جدید تقویت کنید. به سادگی روی یک کارت کلیک کنید تا آن را برگردانید، سپس سعی کنید جفت منطبق با آن را از بقیه کارت ها در کمترین تلاش ممکن پیدا کنید.

0

0

Memo Game

үстел теннисі
үстел теннисі
 
әділеттілік
әділеттілік
 
доп
доп
 
дүкен
дүкен
 
жылқы
жылқы
 
сомын
сомын
 
‫گردشگر
‫گردشگر
 
‫فروشگاه
‫فروشگاه
 
‫توپ
‫توپ
 
‫حمّام
‫حمّام
 
‫تنیس روی میز
‫تنیس روی میز
 
‫همبستگی
‫همبستگی
 
‫اسب
‫اسب
 
турист
турист
 
‫مهره
‫مهره
 
ванна бөлмесі
ванна бөлмесі
 
ниеттестік
ниеттестік
 
‫عدالت
‫عدالت
 
50l-card-blank
үстел теннисі үстел теннисі
50l-card-blank
әділеттілік әділеттілік
50l-card-blank
доп доп
50l-card-blank
дүкен дүкен
50l-card-blank
жылқы жылқы
50l-card-blank
сомын сомын
50l-card-blank
‫گردشگر ‫گردشگر
50l-card-blank
‫فروشگاه ‫فروشگاه
50l-card-blank
‫توپ ‫توپ
50l-card-blank
‫حمّام ‫حمّام
50l-card-blank
‫تنیس روی میز ‫تنیس روی میز
50l-card-blank
‫همبستگی ‫همبستگی
50l-card-blank
‫اسب ‫اسب
50l-card-blank
турист турист
50l-card-blank
‫مهره ‫مهره
50l-card-blank
ванна бөлмесі ванна бөлмесі
50l-card-blank
ниеттестік ниеттестік
50l-card-blank
‫عدالت ‫عدالت