بازی‌ها

تعداد تصاویر : 2 تعداد گزینه ها : 3 زمان در ثانیه : 6 زبان های نمایش داده شده : نمایش هر دو زبان

0

0

تصاویر را حفظ کنید!
چه چیزی جا افتاده؟
متأسفانه
متأسفانه من فراموش کرده‌ام که سوخت بزنم.
кешіріңіз
Кешіріңіз, мен майзды толтыруды ұмыттым.
در ابتدا
این گل‌ها در ابتدای مارس شکوفه می‌زنند.
ең тез
Бұл гүлдер ең тез наурызда ашады.
منطقی
منطقی است که این قطعه در پازل گم شده است.
логикалық
Логикалық көрсеткіш бұл пазлда жоғалған.