بازی‌ها Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

‫ورزش   »  
Спорт

بازی یادداشت ما را امتحان کنید تا حافظه خود را در عین تقویت واژگان خود در یک زبان جدید تقویت کنید. به سادگی روی یک کارت کلیک کنید تا آن را برگردانید، سپس سعی کنید جفت منطبق با آن را از بقیه کارت ها در کمترین تلاش ممکن پیدا کنید.

0

0

Memo Game

‫بادبان
‫بادبان
 
сноубордшы
сноубордшы
 
семсерлесу
семсерлесу
 
‫اسنوبردر
‫اسنوبردر
 
йога
йога
 
‫قایق کایاک
‫قایق کایاک
 
‫شمشیر بازی
‫شمشیر بازی
 
‫یوگا
‫یوگا
 
‫شکار
‫شکار
 
желкен
желкен
 
аңшылық
аңшылық
 
крикет
крикет
 
парапланеризм
парапланеризм
 
гимнастика
гимнастика
 
‫کریکت
‫کریکت
 
каяк / байдарка
каяк / байдарка
 
‫ورزش
‫ورزش
 
‫چتربازی
‫چتربازی
 
50l-card-blank
‫بادبان ‫بادبان
50l-card-blank
сноубордшы сноубордшы
50l-card-blank
семсерлесу семсерлесу
50l-card-blank
‫اسنوبردر ‫اسنوبردر
50l-card-blank
йога йога
50l-card-blank
‫قایق کایاک ‫قایق کایاک
50l-card-blank
‫شمشیر بازی ‫شمشیر بازی
50l-card-blank
‫یوگا ‫یوگا
50l-card-blank
‫شکار ‫شکار
50l-card-blank
желкен желкен
50l-card-blank
аңшылық аңшылық
50l-card-blank
крикет крикет
50l-card-blank
парапланеризм парапланеризм
50l-card-blank
гимнастика гимнастика
50l-card-blank
‫کریکت ‫کریکت
50l-card-blank
каяк / байдарка каяк / байдарка
50l-card-blank
‫ورزش ‫ورزش
50l-card-blank
‫چتربازی ‫چتربازی