بازی‌ها Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

‫لباس   »  
Киім

بازی یادداشت ما را امتحان کنید تا حافظه خود را در عین تقویت واژگان خود در یک زبان جدید تقویت کنید. به سادگی روی یک کارت کلیک کنید تا آن را برگردانید، سپس سعی کنید جفت منطبق با آن را از بقیه کارت ها در کمترین تلاش ممکن پیدا کنید.

0

0

Memo Game

қолғап
қолғап
 
резіңке шәркей
резіңке шәркей
 
‫سنجاق سینه
‫سنجاق سینه
 
брошь
брошь
 
дақ
дақ
 
етік
етік
 
‫دستکش
‫دستکش
 
‫جوراب ساقه بلند
‫جوراب ساقه بلند
 
‫چکمه
‫چکمه
 
‫عینک آفتابی
‫عینک آفتابی
 
‫ کاپشن
‫ کاپشن
 
‫کلاه
‫کلاه
 
‫دمپایی
‫دمپایی
 
қалпақ
қалпақ
 
‫لکه
‫لکه
 
шұлық
шұлық
 
күнге киетін көзілдірік
күнге киетін көзілдірік
 
күртеше
күртеше
 
50l-card-blank
қолғап қолғап
50l-card-blank
резіңке шәркей резіңке шәркей
50l-card-blank
‫سنجاق سینه ‫سنجاق سینه
50l-card-blank
брошь брошь
50l-card-blank
дақ дақ
50l-card-blank
етік етік
50l-card-blank
‫دستکش ‫دستکش
50l-card-blank
‫جوراب ساقه بلند ‫جوراب ساقه بلند
50l-card-blank
‫چکمه ‫چکمه
50l-card-blank
‫عینک آفتابی ‫عینک آفتابی
50l-card-blank
‫ کاپشن ‫ کاپشن
50l-card-blank
‫کلاه ‫کلاه
50l-card-blank
‫دمپایی ‫دمپایی
50l-card-blank
қалпақ қалпақ
50l-card-blank
‫لکه ‫لکه
50l-card-blank
шұлық шұлық
50l-card-blank
күнге киетін көзілдірік күнге киетін көзілдірік
50l-card-blank
күртеше күртеше