بازی‌ها

تعداد تصاویر : 2 تعداد گزینه ها : 3 زمان در ثانیه : 6 زبان های نمایش داده شده : نمایش هر دو زبان

0

0

تصاویر را حفظ کنید!
چه چیزی جا افتاده؟
بی‌پایان
دوردستی بی‌پایان
Шексіз
Шексіз кеңдік
فراوان
صبحانه‌ی فراوان
көп
көп тамақ
زیستی
سبزیجات زیستی
биологиялық
биологиялық жармасық