بازی‌ها Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

‫موسیقی   »  
Музыка

بازی یادداشت ما را امتحان کنید تا حافظه خود را در عین تقویت واژگان خود در یک زبان جدید تقویت کنید. به سادگی روی یک کارت کلیک کنید تا آن را برگردانید، سپس سعی کنید جفت منطبق با آن را از بقیه کارت ها در کمترین تلاش ممکن پیدا کنید.

0

0

Memo Game

саксофон
саксофон
 
аккордеон
аккордеон
 
‫جعبه ویولون
‫جعبه ویولون
 
‫ساز دهنی
‫ساز دهنی
 
‫کنسرت
‫کنسرت
 
‫زیلوفون
‫زیلوفون
 
орган
орган
 
ксилофон
ксилофон
 
концерт
концерт
 
‫جای نُت
‫جای نُت
 
балалайка
балалайка
 
‫بالالایکا
‫بالالایکا
 
‫اُرگ
‫اُرگ
 
‫ساکسفون
‫ساکسفون
 
пюпитр
пюпитр
 
скрипка қорабы
скрипка қорабы
 
‫آکوردئون
‫آکوردئون
 
ерін сырнай
ерін сырнай
 
50l-card-blank
саксофон саксофон
50l-card-blank
аккордеон аккордеон
50l-card-blank
‫جعبه ویولون ‫جعبه ویولون
50l-card-blank
‫ساز دهنی ‫ساز دهنی
50l-card-blank
‫کنسرت ‫کنسرت
50l-card-blank
‫زیلوفون ‫زیلوفون
50l-card-blank
орган орган
50l-card-blank
ксилофон ксилофон
50l-card-blank
концерт концерт
50l-card-blank
‫جای نُت ‫جای نُت
50l-card-blank
балалайка балалайка
50l-card-blank
‫بالالایکا ‫بالالایکا
50l-card-blank
‫اُرگ ‫اُرگ
50l-card-blank
‫ساکسفون ‫ساکسفون
50l-card-blank
пюпитр пюпитр
50l-card-blank
скрипка қорабы скрипка қорабы
50l-card-blank
‫آکوردئون ‫آکوردئون
50l-card-blank
ерін сырнай ерін сырнай