თამაშები

სურათების რაოდენობა : 2 ვარიანტების რაოდენობა : 3 დრო წამებში : 6 ნაჩვენები ენები : ორივე ენის ჩვენება

0

0

დაიმახსოვრე სურათები!
Რა აკლია?
სახლში
სახლი არის ყველაზე ლამაზი ადგილი.
di rumah
Rumah adalah tempat yang paling indah.
წინ
ესეა ახალი ფურღონი, და მის წინ დგამს მძღოლი.
sebelum
Itu adalah truk baru, dan sopir berdiri sebelum itu.
აღმოსავლეთში
გზა მწიფე აღმოსავლეთში მიდის.
menanjak
Ini menanjak dengan curam.