თამაშები

სურათების რაოდენობა : 2 ვარიანტების რაოდენობა : 3 დრო წამებში : 6 ნაჩვენები ენები : ორივე ენის ჩვენება

0

0

დაიმახსოვრე სურათები!
Რა აკლია?
გზაშია
ის ტყეში გზაშია.
a caminho
Ela está a caminho na floresta.
ორივე მხრივ
ორივე მხრივ დგან ძველი ხეები.
de ambos os lados
Velhas árvores estão de ambos os lados do caminho.
სამწუხაროდ
სამწუხაროდ, შობა-ბატასმელს სწამს.
infelizmente
Infelizmente, o Papai Noel está com dor de dente.