თამაშები

სურათების რაოდენობა : 2 ვარიანტების რაოდენობა : 3 დრო წამებში : 6 ნაჩვენები ენები : ორივე ენის ჩვენება

0

0

დაიმახსოვრე სურათები!
Რა აკლია?
წინაშეა
ეს ხალხი წინაშეა გარდაიცვალა.
dawno temu
Ci ludzie dawno nie żyją.
ჩვეულებრივ
ის ჩვეულებრივ ერთმანეთისა შემდეგ სიგარეტს სვამს.
zazwyczaj
Ona zazwyczaj pali po jedzeniu.
სად
საით მიდის მოგზაურობა?
dokąd
Dokąd zmierza ta podróż?