Παιχνίδια

Αριθμός εικόνων : 2 Αριθμός επιλογών : 3 Χρόνος σε δευτερόλεπτα : 6 Εμφανίζονται γλώσσες : Εμφάνιση και των δύο γλωσσών

0

0

Απομνημονεύστε τις εικόνες!
Τι ΛΕΙΠΕΙ?
γενναιόδωρος
ένα γενναιόδωρο πρωινό
обилно
обилниот појадок
πλήρως ξύπνιος
ένα πλήρως ξύπνιο αγόρι
сосема буден
сосема будниот момче
περίεργος
μια περίεργη συνήθεια φαγητού
чуден
чудната навика во исхраната