Игри

Број на слики : 2 Број на опции : 3 Време во секунди : 6 Прикажани јазици : Прикажи ги двата јазика

0

0

Запаметете ги сликите!
Што недостасува?
podležuva
Vojnikot podležal na svojot protivnik.
succumb
The warrior succumbed to his opponent.
nasiluva
Toj nasilno vlezl vo mrežata.
intrude
He has intruded into a network.
donesuva
Kučeto donesuva topkata od vodata.
fetch
The dog fetches the ball from the water.