© Skorpionik00 | Dreamstime.com

Lær alfabetet Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Lær å lesa og uttala framande alfabet på nettet. Meir enn 40 alfabet er tilgjengelege.

Alfabet er avgjerande å lære om du vil lese og skrive på språket du lærer. Dei gir nyttig informasjon om lyden av bokstavar på språk og hjelper deg å høyrest meir naturleg ut når du snakkar. Rull ned og velg frå over 40 alfabet for å byrje å lære no.

nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
a - /ä/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
ą - /ɔ̃/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
be - /b/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
ce - /t̪͡s̪/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
cie - /t͡ɕ/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
de - /d̪/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
e - /ɛ/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
ef - /f/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
gie - /ɡ/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
ha - /x/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
i - /i/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
jot - /j/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
ka - /k/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
el - /l/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
eł - /w/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
em - /m/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
en - /n̪/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
eń - /ɲ̟/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
o - /ɔ/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
ó or o z kreską - /u/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
pe - /p/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
er - /r/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
es - /s̪/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
eś - /ɕ/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
te - /t̪/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
u - /u/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
wu - /v/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
igrek - /ɘ̟/[3]
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
zet - /z̪/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
ziet - /ʑ/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
żet - /ʐ/