తెలుగు » పోర్చగీస్ PT   ఆజ్ఞాపూర్వకం 1


89 [ఎనభై తొమ్మిది]

ఆజ్ఞాపూర్వకం 1

-

+ 89 [oitenta e nove]

+ Imperativo 1

89 [ఎనభై తొమ్మిది]

ఆజ్ఞాపూర్వకం 1

-

89 [oitenta e nove]

Imperativo 1

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుportuguês PT
మీరు ఎంత బద్దకస్తులో-అంత బద్దకస్తులుగా ఉండకండి! És t-- p--------- – n-- s---- t-- p---------! +
మీరు చాలా సేపు నిద్రపోతారు-అంత సేపు నిద్రపోకండి! Tu d----- a-- m---- t---- – n-- d----- a-- t-- t----! +
మీరు చాలా ఆలస్యంగా ఇంటికి వస్తారు-అంత ఆలస్యంగా ఇంటికి రాకండి! Tu v--- t-- t---- – n-- v----- t-- t----! +
   
మీరు చాలా బిగ్గరగా నవ్వుతారు-అంత బిగ్గరగా నవ్వకండి! Tu r----- t-- a--- – n-- r--- t-- a---! +
మీరు చాలా బిగ్గరగా మాట్లాడతారు-అంత బిగ్గరగా మాట్లాడకండి! Tu f---- t-- b---- – n-- f---- t-- b----! +
మీరు చాలా ఎక్కువగా తాగుతారు-అంత ఎక్కువగా తాగకండి! Tu b---- d- m--- – n-- b---- t----! +
   
మీకు చాలా ఎక్కువగా పొగ త్రాగుతారు-అంత ఎక్కువగా పొగ త్రాగకండి! Tu f---- d- m--- – n-- f---- t----! +
మీరు మరీ ఎక్కువగా పని చేస్తారు-అంత ఎక్కువగా పని చేయకండి! Tu t-------- d- m--- – n-- t-------- t----! +
మీరు చాలా వేగంగా బండీ నడుపుతారు-అంత వేగంగా బండీ నడపకండి! Tu v--- t-- d------- – n-- v-- t-- d-------! +
   
లేవండి, మిల్లర్ గారు! Le--------- S----- M-----! +
కూర్చోండి, మిల్లర్ గారు! Se------- S----- M-----! +
కూర్చునే ఉండండి, మిల్లర్ గారు! Fi--- s------- S----- M-----! +
   
సహనం పాటించండి! Te--- p--------! +
తొందపడొద్దు! Vá c-- c----! +
ఒక నిమిశం ఆగండి! Es---- u- m------! +
   
జాగ్రత్త! Te--- c------! +
సమయం పాటించండి! Se-- p------! +
మందబుద్ధిగా ఉండొద్దు! Nã- s--- e------- /--! +