50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
ขั้นพื้นฐาน:


10/29/2020
1
0
0:00 sec
Yes
Test 1      |
|
ไปที่แบบทดสอบ:

0/15

คลิกที่คำ
1.ขอเช่าเรือที่นี่ได้ไหมครับ/คะBurada bir bot kiralanabiliyor ?  
2.การออกเสียงของคุณดีมากTelaffuzunuz çok .  
3.ความอดทนน้อย sabır  
4.คุณไปด้วยรถรางก็ได้Tramvay de gidebilirsiniz.  
5.มกราคมกุมภาพันธ์มีนาคม , Şubat, Mart,  
6.คุณต้องใช้กระเป๋าใบใหญ่! büyük bir bavul lazım!  
7.มีสอนdersi  
8.ปราสาทอยู่ที่ไหนŞato ?  
9.ผม/ดิฉันชอบสวนนั้นOradaki (şuradaki) bahçe gidiyor.  
10.ผม/ดิฉันกำลังไป! geliyorum!  
11.ผม/ดิฉันต้องการแผนที่เมืองBir şehir haritasına var.  
12.อย่าลืมหนังสือเดินทางนะ! unutma!  
13.ผม/ดิฉันต้องการเช่ารถครับ/ค่ะ kiralamak istiyorum.  
14.คุณหมอกำลังเดินทางมา hemen geliyor.  
15.น้ำอุ่นไหม sıcak mı?