เกม

จำนวนภาพ : 2 จำนวนตัวเลือก : 3 เวลาเป็นวินาที : 6 ภาษาที่แสดง : แสดงทั้งสองภาษา

0

0

จดจำภาพ!
อะไรหายไป?
ประมาณ
บ้านในฝันของฉันมีรูปร่างประมาณนี้
yaklaşık
Hayalimdeki ev yaklaşık böyle görünüyor.
มากมาย
ที่นี่มีผึ้งมากมาย
yığınla
Burada yığınla arı var.
ไม่มีที่ไป
เส้นทางนี้นำไปสู่ไม่มีที่ไป
hiçbir yere
Bu izler hiçbir yere gitmiyor.