เกม

จำนวนภาพ : 2 จำนวนตัวเลือก : 3 เวลาเป็นวินาที : 6 ภาษาที่แสดง : แสดงทั้งสองภาษา

0

0

จดจำภาพ!
อะไรหายไป?
กัด
เด็กกัดฟันเนื่องจากความหงุดหงิด
sıkmak
Çocuk sinirlenerek dişlerini sıktı.
ยื่น
เขายื่นใบสมัครออนไลน์
sunmak
Başvurusunu çevrimiçi olarak sundu.
ตก
เขาตกและหักขา
düşmek
Düştü ve bacağını kırdı.