เกม

จำนวนภาพ : 2 จำนวนตัวเลือก : 3 เวลาเป็นวินาที : 6 ภาษาที่แสดง : แสดงทั้งสองภาษา

0

0

จดจำภาพ!
อะไรหายไป?
ท่องเที่ยว
เขาชอบท่องเที่ยวและเคยเห็นประเทศหลายๆ
cestovat
Rád cestuje a viděl mnoho zemí.
โทร
ครูโทรให้นักเรียน
zavolat
Učitel zavolá studenta.
ยกขึ้น
แม่ยกเด็กขึ้น
zvednout
Matka zvedá své miminko.