เกม

จำนวนภาพ : 2 จำนวนตัวเลือก : 3 เวลาเป็นวินาที : 6 ภาษาที่แสดง : แสดงทั้งสองภาษา

0

0

จดจำภาพ!
อะไรหายไป?
บันทึก
ทุกอย่างถูกบันทึกไว้ในหนังสือนี้
zapísať
V tejto knihe je zapísané všetko.
สูญพันธ์ุ
สัตว์หลายชนิดได้สูญพันธ์ุในปัจจุบัน
vymrieť
Mnoho zvierat dnes vymrelo.
จมน้ำ
เขาจมน้ำในความเศร้าของเขาด้วยแอลกอฮอล์
utopiť
On utápa svoje starosti v alkohole.