เกม

จำนวนภาพ : 2 จำนวนตัวเลือก : 3 เวลาเป็นวินาที : 6 ภาษาที่แสดง : แสดงทั้งสองภาษา

0

0

จดจำภาพ!
อะไรหายไป?
เพราะ
เขาเป็นอาชญากรและเพราะฉะนั้นถูกลงโทษ
proto
Byl zločinec a proto byl potrestán.
ไม่สามารถ
ถ้าคุณดื่มเบียร์, คุณไม่สามารถขับรถ
neschopný
Pokud piješ pivo, nejsi schopen řídit.
มากมาย
ที่นี่มีผึ้งมากมาย
spousty
Tady je spousty včel.