เกม

จำนวนภาพ : 2 จำนวนตัวเลือก : 3 เวลาเป็นวินาที : 6 ภาษาที่แสดง : แสดงทั้งสองภาษา

0

0

จดจำภาพ!
อะไรหายไป?
โดยไม่จำเป็น
เธอเอาร่มมาโดยไม่จำเป็น
zbytočne
Zbytočne si vzala dáždnik.
ย้อนกลับ
เธอกำลังโค้งย้อนกลับ
dozadu
Ohýba sa dozadu.
ก่อน
เธออ้วนกว่าที่เป็นตอนนี้
predtým
Bola tučnejšia predtým ako teraz.