Oyunlar

Resim sayısı : 2 Seçenek sayısı : 3 Saniye cinsinden süre : 6 Görüntülenen diller : Her iki dili de göster

0

0

Görüntüleri ezberleyin!
Ne eksik?
umarım
Umarım şanslıyım!
doufejme
Doufejme, že mám štěstí!
yanında
Hayatta birçok şey yanlış gidiyor.
vedle toho
Mnoho věcí v životě jde vedle.
etrafında
Bir problem etrafında konuşmamalısınız.
kolem
Neměli bychom mluvit kolem problému.