Oyunlar

Resim sayısı : 2 Seçenek sayısı : 3 Saniye cinsinden süre : 6 Görüntülenen diller : Her iki dili de göster

0

0

Görüntüleri ezberleyin!
Ne eksik?
kullanmak
Yangında gaz maskesi kullanıyoruz.
používat
Používáme plynové masky při požáru.
biriktirmek
Çocuklarım kendi paralarını biriktirdiler.
ušetřit
Mé děti si naspořily vlastní peníze.
donmak
Soğuktan neredeyse dondular.
mrznout
Málem jim byla zima k smrti.