Oyunlar

Resim sayısı : 2 Seçenek sayısı : 3 Saniye cinsinden süre : 6 Görüntülenen diller : Her iki dili de göster

0

0

Görüntüleri ezberleyin!
Ne eksik?
bağlamak
Telefonunu kablo ile bağla!
接続する
あなたの電話をケーブルで接続してください!
olmak
İyi bir takım oldular.
なる
彼らは良いチームになりました。
saygı göstermek
Arkadaşına son saygısını göstermek istiyor.
敬意を表する
彼は友達に最後の敬意を表したいです。