Oyunlar

Resim sayısı : 2 Seçenek sayısı : 3 Saniye cinsinden süre : 6 Görüntülenen diller : Her iki dili de göster

0

0

Görüntüleri ezberleyin!
Ne eksik?
çıkmak
Yürüyen merdivenle çıkıyorlar.
подниматься
Они поднимаются на эскалаторе.
niyet etmek
Sigarayı bırakmayı niyet ediyor.
намереваться
Она намеревается бросить курить.
garanti etmek
Bu saf gerçeğin ta kendisidir, garanti ederim!
уверять
Я уверяю, что это чистая правда!