Oyunlar

Resim sayısı : 2 Seçenek sayısı : 3 Saniye cinsinden süre : 6 Görüntülenen diller : Her iki dili de göster

0

0

Görüntüleri ezberleyin!
Ne eksik?
greve gitmek
İşçi daha yüksek ücret için greve gidiyor.
gapitsva
musha gapitsulebs upro maghali anazghaurebistvis.
hükmetmek
Bir kral topraklarına hükmeder.
ts’esi
mepe martavs tavis mits’as.
doğum yapmak
Sağlıklı bir çocuğa doğum yaptı.
mshobiaroba
mas janmrteli shvili sheedzina.