Oyunlar

Resim sayısı : 2 Seçenek sayısı : 3 Saniye cinsinden süre : 6 Görüntülenen diller : Her iki dili de göster

0

0

Görüntüleri ezberleyin!
Ne eksik?
doğaçlama yapmak
Kamp yaparken çok şey doğaçlama yapmalısınız.
improvizovať
Pri kempovaní musíte veľa improvizovať.
kanamak
Burnu kanıyor!
krvácať
Krváca mu nos!
kaçınmak
Masanın altında çalışan insanlar vergiden kaçınıyor.
vyhnúť sa
Ľudia na čierno sa vyhýbajú daniam.