‫گیاهان     
Piante

-

il bambù +

‫بامبو

-

il fiore +

‫شکوفه

-

il mazzo di fiori +

‫دسته گل

-

il ramo +

‫شاخه

-

la gemma +

‫غنچه

-

il cactus +

‫کاکتوس

-

il trifoglio +

‫گل شبدر چه

-

la pigna +

‫مخروط

-

il fiordaliso +

‫گل گندم

-

il croco +

‫زعفران

-

il narciso +

‫نرگس

-

la margherita +

‫گل مروارید

-

il dente di leone +

‫قاصدک

-

il fiore +

‫گل

-

il fogliame +

‫شاخ و برگ

-

i cereali +

‫دانه

-

l'erba +

‫چمن

-

la crescita +

‫رشد

-

il giacinto +

‫سنبل

-

il prato +

‫چمن

-

il giglio +

‫سوسن سفید

-

i semi di lino +

‫تخم بزرک

-

il fungo +

‫قارچ

-

l'olivo +

‫درخت زیتون

-

la palma +

‫درخت خرما

-

la viola del pensiero +

‫بنفشه سه رنگ

-

il pesco +

‫درخت هلو

-

la pianta +

‫گیاه

-

il papavero +

‫خشخاش

-

la radice +

‫ریشه

-

la rosa +

‫گل رز

-

il seme +

‫بذر

-

il bucaneve +

‫گل برف

-

il girasole +

‫گل آفتاب گردان

-

la spina +

‫خار

-

il tronco +

‫تنه

-

il tulipano +

‫گل لاله

-

la ninfea +

‫نیلوفر آبی

-

il grano +

‫گندم

-
il bambù
‫بامبو

-
il fiore
‫شکوفه

-
il mazzo di fiori
‫دسته گل

-
il ramo
‫شاخه

-
la gemma
‫غنچه

-
il cactus
‫کاکتوس

-
il trifoglio
‫گل شبدر چه

-
la pigna
‫مخروط

-
il fiordaliso
‫گل گندم

-
il croco
‫زعفران

-
il narciso
‫نرگس

-
la margherita
‫گل مروارید

-
il dente di leone
‫قاصدک

-
il fiore
‫گل

-
il fogliame
‫شاخ و برگ

-
i cereali
‫دانه

-
l'erba
‫چمن

-
la crescita
‫رشد

-
il giacinto
‫سنبل

-
il prato
‫چمن

-
il giglio
‫سوسن سفید

-
i semi di lino
‫تخم بزرک

-
il fungo
‫قارچ

-
l'olivo
‫درخت زیتون

-
la palma
‫درخت خرما

-
la viola del pensiero
‫بنفشه سه رنگ

-
il pesco
‫درخت هلو

-
la pianta
‫گیاه

-
il papavero
‫خشخاش

-
la radice
‫ریشه

-
la rosa
‫گل رز

-
il seme
‫بذر

-
il bucaneve
‫گل برف

-
il girasole
‫گل آفتاب گردان

-
la spina
‫خار

-
il tronco
‫تنه

-
il tulipano
‫گل لاله

-
la ninfea
‫نیلوفر آبی

-
il grano
‫گندم