‫شهر     
Città

-

l'aeroporto

‫فرودگاه

-

il condominio

‫منزل مسکونی

-

la panchina

‫بانک

-

la metropoli

‫شهر بزرگ

-

la pista ciclabile

‫مسیر دوچرخه

-

la marina

‫بندر قایق

-

la capitale

‫پایتخت

-

il carillon

‫آهنگ ناقوس

-

il cimitero

‫گورستان

-

il cinema

‫سینما

-

la città

‫شهر

-

la mappa della città

‫نقشه شهر

-

il crimine

‫جرم

-

la dimostrazione

‫تظاهرات

-

la fiera

‫نمایشگاه

-

i vigili del fuoco

‫آتش‌نشانی

-

la fontana

‫چشمه

-

la spazzatura

‫زباله

-

il porto

‫بندر

-

l'hotel

‫هتل

-

l'idrante

‫شیر آتش نشانی

-

la cassetta delle lettere

‫صندوق پستی

-

il quartiere

‫محلّه

-

l'insegna al neon

‫نور نئون

-

la discoteca

‫کلوپ شبانه

-

il centro storico

‫قسمت قدیمی شهر

-

l'opera

‫اپرا

-

il parco

‫پارک

-

il parcheggio

‫پارکینگ

-

la cabina telefonica

‫باجه تلفن

-

il carcere

‫زندان

-

il pub

‫میخانه

-

i luoghi

‫جاذبه‌های گردشگری

-

il lampione

‫چراغ

-

l'ufficio del turismo

‫آژانس گردشگری

-

la torre

‫برج

-

il tunnel

‫تونل

-

il veicolo

‫وسیله نقلیه

-

il villaggio

‫روستا

-

la torre dell'acqua

‫برج مخزن آب

-
l'aeroporto
‫فرودگاه

-
il condominio
‫منزل مسکونی

-
la panchina
‫بانک

-
la metropoli
‫شهر بزرگ

-
la pista ciclabile
‫مسیر دوچرخه

-
la marina
‫بندر قایق

-
la capitale
‫پایتخت

-
il carillon
‫آهنگ ناقوس

-
il cimitero
‫گورستان

-
il cinema
‫سینما

-
la città
‫شهر

-
la mappa della città
‫نقشه شهر

-
il crimine
‫جرم

-
la dimostrazione
‫تظاهرات

-
la fiera
‫نمایشگاه

-
i vigili del fuoco
‫آتش‌نشانی

-
la fontana
‫چشمه

-
la spazzatura
‫زباله

-
il porto
‫بندر

-
l'hotel
‫هتل

-
l'idrante
‫شیر آتش نشانی

-
il punto di riferimento
‫نشان

-
la cassetta delle lettere
‫صندوق پستی

-
il quartiere
‫محلّه

-
l'insegna al neon
‫نور نئون

-
la discoteca
‫کلوپ شبانه

-
il centro storico
‫قسمت قدیمی شهر

-
l'opera
‫اپرا

-
il parco
‫پارک

-
la panchina del parco
‫نیمکت

-
il parcheggio
‫پارکینگ

-
la cabina telefonica
‫باجه تلفن

-
il codice postale (CAP)
‫کد پستی

-
il carcere
‫زندان

-
il pub
‫میخانه

-
i luoghi
‫جاذبه‌های گردشگری

-
l'orizzonte
‫افق

-
il lampione
‫چراغ

-
l'ufficio del turismo
‫آژانس گردشگری

-
la torre
‫برج

-
il tunnel
‫تونل

-
il veicolo
‫وسیله نقلیه

-
il villaggio
‫روستا

-
la torre dell'acqua
‫برج مخزن آب