‫شهر     
Città

-

l'aeroporto +

‫فرودگاه

-

il condominio +

‫منزل مسکونی

-

la panchina +

‫بانک

-

la metropoli +

‫شهر بزرگ

-

la pista ciclabile +

‫مسیر دوچرخه

-

la marina +

‫بندر قایق

-

la capitale +

‫پایتخت

-

il carillon +

‫آهنگ ناقوس

-

il cimitero +

‫گورستان

-

il cinema +

‫سینما

-

la città +

‫شهر

-

la mappa della città +

‫نقشه شهر

-

il crimine +

‫جرم

-

la dimostrazione +

‫تظاهرات

-

la fiera +

‫نمایشگاه

-

i vigili del fuoco +

‫آتش‌نشانی

-

la fontana +

‫چشمه

-

la spazzatura +

‫زباله

-

il porto +

‫بندر

-

l'hotel +

‫هتل

-

l'idrante +

‫شیر آتش نشانی

-

il punto di riferimento +

‫نشان

-

la cassetta delle lettere +

‫صندوق پستی

-

il quartiere +

‫محلّه

-

l'insegna al neon +

‫نور نئون

-

la discoteca +

‫کلوپ شبانه

-

il centro storico +

‫قسمت قدیمی شهر

-

l'opera +

‫اپرا

-

il parco +

‫پارک

-

la panchina del parco +

‫نیمکت

-

il parcheggio +

‫پارکینگ

-

la cabina telefonica +

‫باجه تلفن

-

il codice postale (CAP) +

‫کد پستی

-

il carcere +

‫زندان

-

il pub +

‫میخانه

-

i luoghi +

‫جاذبه‌های گردشگری

-

l'orizzonte +

‫افق

-

il lampione +

‫چراغ

-

l'ufficio del turismo +

‫آژانس گردشگری

-

la torre +

‫برج

-

il tunnel +

‫تونل

-

il veicolo +

‫وسیله نقلیه

-

il villaggio +

‫روستا

-

la torre dell'acqua +

‫برج مخزن آب

-
l'aeroporto
‫فرودگاه

-
il condominio
‫منزل مسکونی

-
la panchina
‫بانک

-
la metropoli
‫شهر بزرگ

-
la pista ciclabile
‫مسیر دوچرخه

-
la marina
‫بندر قایق

-
la capitale
‫پایتخت

-
il carillon
‫آهنگ ناقوس

-
il cimitero
‫گورستان

-
il cinema
‫سینما

-
la città
‫شهر

-
la mappa della città
‫نقشه شهر

-
il crimine
‫جرم

-
la dimostrazione
‫تظاهرات

-
la fiera
‫نمایشگاه

-
i vigili del fuoco
‫آتش‌نشانی

-
la fontana
‫چشمه

-
la spazzatura
‫زباله

-
il porto
‫بندر

-
l'hotel
‫هتل

-
l'idrante
‫شیر آتش نشانی

-
il punto di riferimento
‫نشان

-
la cassetta delle lettere
‫صندوق پستی

-
il quartiere
‫محلّه

-
l'insegna al neon
‫نور نئون

-
la discoteca
‫کلوپ شبانه

-
il centro storico
‫قسمت قدیمی شهر

-
l'opera
‫اپرا

-
il parco
‫پارک

-
la panchina del parco
‫نیمکت

-
il parcheggio
‫پارکینگ

-
la cabina telefonica
‫باجه تلفن

-
il codice postale (CAP)
‫کد پستی

-
il carcere
‫زندان

-
il pub
‫میخانه

-
i luoghi
‫جاذبه‌های گردشگری

-
l'orizzonte
‫افق

-
il lampione
‫چراغ

-
l'ufficio del turismo
‫آژانس گردشگری

-
la torre
‫برج

-
il tunnel
‫تونل

-
il veicolo
‫وسیله نقلیه

-
il villaggio
‫روستا

-
la torre dell'acqua
‫برج مخزن آب