‫معماری     
Architettura

-

l'architettura +

‫معماری

-

l'arena +

‫سالن سرپوشیده

-

il granaio +

‫انبار کاه

-

il barocco +

‫باروک

-

il blocco per costruzioni +

‫بلوک

-

la casa di mattoni +

‫خانه آجری

-

il ponte +

‫پل

-

l'edificio +

‫ساختمان

-

il castello +

‫قلعه

-

la cattedrale +

‫کلیسای جامع

-

la colonna +

‫ستون

-

il cantiere +

‫سایت ساختمان

-

la cupola +

‫گنبد

-

la facciata +

‫نمای خارجی

-

lo stadio di calcio +

‫استادیوم فوتبال

-

il borgo +

‫برج

-

il timpano +

‫سه گوشی کنار شیروانی

-

la porta delle mura +

‫دروازه

-

la casa a graticcio +

‫خانه نیمه الوار

-

il faro +

‫فانوس دریایی

-

il monumento +

‫بنای تاریخی

-

la moschea +

‫مسجد

-

l'obelisco +

‫ابلیسک

-

l'edificio per uffici +

‫ساختمان اداری

-

il tetto +

‫سقف

-

le rovine +

‫خرابه

-

l'impalcatura +

‫داربست

-

il grattacielo +

‫آسمان خراش

-

il ponte sospeso +

‫پل معلّق

-

la piastrella +

‫کاشی

-
l'architettura
‫معماری

-
l'arena
‫سالن سرپوشیده

-
il granaio
‫انبار کاه

-
il barocco
‫باروک

-
il blocco per costruzioni
‫بلوک

-
la casa di mattoni
‫خانه آجری

-
il ponte
‫پل

-
l'edificio
‫ساختمان

-
il castello
‫قلعه

-
la cattedrale
‫کلیسای جامع

-
la colonna
‫ستون

-
il cantiere
‫سایت ساختمان

-
la cupola
‫گنبد

-
la facciata
‫نمای خارجی

-
lo stadio di calcio
‫استادیوم فوتبال

-
il borgo
‫برج

-
il timpano
‫سه گوشی کنار شیروانی

-
la porta delle mura
‫دروازه

-
la casa a graticcio
‫خانه نیمه الوار

-
il faro
‫فانوس دریایی

-
il monumento
‫بنای تاریخی

-
la moschea
‫مسجد

-
l'obelisco
‫ابلیسک

-
l'edificio per uffici
‫ساختمان اداری

-
il tetto
‫سقف

-
le rovine
‫خرابه

-
l'impalcatura
‫داربست

-
il grattacielo
‫آسمان خراش

-
il ponte sospeso
‫پل معلّق

-
la piastrella
‫کاشی