Խաղեր

Պատկերների քանակը : 2 Ընտրանքների քանակը : 3 Ժամանակը վայրկյաններով : 6 Ցուցադրված լեզուները : Ցույց տալ երկու լեզուները

0

0

Անգիր սովորիր պատկերները։
Ի՞նչն է պակասում։
վերև
Դուք կարող եք վերև գնալ այս աստիճաններով։
verso l‘alto
Puoi salire le scale con questo verso l‘alto.
ամենաշուտ
Այս ծաղիկները բացվում են ամենաշուտ մարտին։
al più presto
Questi fiori sbocciano al più presto a marzo.
գլուխով դեպի ոտք
Նա գլուխով դեպի ոտք կախված է սյունին։
a testa in giù
Lui è appeso a testa in giù al palo.