Խաղեր

Պատկերների քանակը : 2 Ընտրանքների քանակը : 3 Ժամանակը վայրկյաններով : 6 Ցուցադրված լեզուները : Ցույց տալ երկու լեզուները

0

0

Անգիր սովորիր պատկերները։
Ի՞նչն է պակասում։
հարավում
Անտարկտիդան հարավում ենք։
sørover
Antarktis er sør for oss.
դուրս
Նա ուզում է բանտից դուրս գալ։
ut
Han vil gjerne komme ut av fengselet.
առաջ
Ես առաջինում եմ լուսանկարը տեղադրել մայրամուտին։
tidlegare
Eg tok fotoet tidlegare ved solnedgang.